KEDS njofton cilat komuna mbetet nesër pa energji elektrike

KEDS njofton cilat komuna mbetet nesër pa energji elektrike

Për shkak të punimeve në rrjet, KEDS ka njoftuar për ndërprerjet e energjisë elektrike. Këto punime janë cilësuar si të domosdoshme për siguri të sistemit.

Mitrovica

1.
NS 110/10 kV Skenderaj do të ndërprehet:
LP 10kV Prekazi (Kodi: 74000003) prej orës 11:15 deri në ora 12:15
Vendet: Prekaz i Ulët, Prekaz i Epërm, Mikushnicë dhe Lubavec.
Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

2.
NS 110/10 kV Skenderaj do të ndërprehet:
LP 10kV Fab. e Municionit (Kodi: 74000002) prej orës 12:15 deri në ora 13:15
Vendet: L.Jashari, Fabrika e Bylmetit (Drena), QTA-ja, Sillosi dhe Fabrika e Municionit.
Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

3.
NS 110/10 kV Skenderaj do të ndërprehet:
LP 10kV Likovci (Kodi: 74000001) prej orës 13:15 deri në ora 14:15
Vendet: Kryshefc, Morinë, Makermal, Polluzha, Shtuticë, Likofci i Ri, Rezallë,Tushil, Rezallë e Re, Likofci, Obri e Ulët, Murgë, Plluzhinë dhe Ticë.
Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Prizreni

1.
NS 35/10 kV Dragashi do të ndërprehet:
LP 10kV Restelica (Kodi: 30036002) prej orës 11:00 deri në ora 12:00
Vendet: Lubovishte, Kukjan, Vranishtë, Restelicë, Mlikë, Glloboqicë, Krushevë, Zlipotok dhe Orqushë.
Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

2.
NS 35/10 kV Dragashi do të ndërprehet:
LP 10kV Sharri 2 (Kodi: 30036003) prej orës 12:00 deri në ora 13:00
Vendet: rr. e Dëshmorëve, rr. e Restelicës, rr. e Brodit, rr. e Radeshës, afariste: KFORI, Motel Meka, “Shtëpia e Kulturës”, Radio Sharri, Policia.
Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

3.
NS 35/10 kV Dragashi do të ndërprehet:
LP 10kV Sharri 1 (Kodi: 30036005) prej orës 13:00 deri në ora 14:00
Vendet: Kuvendi Komunal, Gjimnazi, Shkolla fillore, Ambullanca e Mjeksisë Familjare, Gjykata, Zjarrfikësit; afariste: HIT Flores, Zgatari Komerc.
Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

4.
NS 35/10 kV Dragashi do të ndërprehet:
LP 10kV Ramatexi (Kodi: 30036010) prej orës 14:00 deri në ora 15:00
Vendet: Rematex.
Arsyeja: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Gjilan

1.
NS 35/10 kV Lladovë do të ndërprehet:
LP 10kV Begunca (Kodi: 61067010) prej orës 10:00 deri në ora 14:00
Vendet: Beguncë, Lubishtë, Shoshare, Letnicë, Vernakollë dhe Lagjja Arifaj.
Arsyeja: Ndërrimi i shtyllave të kalbura – Degëzimi për Letnicë.

Pejë

1.
NS 35/10 kV Gurrakoci do të ndërprehet:
LP 10kV Dobrusha (Kodi: 50052001) prej orës 11:00 deri në ora 14:00
Vendet: Fshatrat Prekall, Dobrush, Kashic,Dobrusha epërme, Staradran, Elshan, Berisha, Mavraj, Llugat e Poshtme dhe të Epërme dhe Ruhoti.
Arsyeja: Pastrim linje dhe ndërrim shtylle.

Ferizaj

1.
NS 35/10 kV Kaçanik do të ndërprehet:
LP 10kV Bobi (Kodi: 40043002) prej orës 10:00 deri në ora 14:00
Vendet: Bobi, Ivaja, Kotlina, Laqi,Bushi, Pusteniku dhe Strazha.
Arsyeja: Shtrëngimi i përçuesve, kontrollim TS për vaj dhe ndërrimi i izolatorëve.

21.07.2021
Punime në projekte investive

Prishtinë

1.
Në NS 35/10 kV Parku i Biznesit do të ndërprehet:
LP10kV Orllati me (kod: 16100005) nga ora 09:00 deri 11:00
Vendet: Zabeli i Ulët, një pjesë e Llapushnikut, Poterku dhe Vukovci.
Arsyeja: Demolimi i rrjetit ekzistues dhe kyçja e konsumatorëve në rrjetin e ri.

2.
Në NS 35/10 kV Parku i Biznesit do të ndërprehet:
NS 10/0.4kV TS Zabeli i ultë te shkolla me (kod: 16100005038) nga ora 11:00 deri 17:00
Vendet: fshati Zabel i Ulët.
Arsyeja: Demolimi i rrjetit ekzistues dhe kyçja e konsumatorëve në rrjetin e ri.

21.07.2021

Punime nga palët e treta

Prishtinë

1.
Në TS 35/10 kV Badovci do të ndërprehet:
LP10kV Hajvalija me (kod: 10014002) në dy termine nga 10:00 deri 10:15 dhe nga ora 13:45 deri 14:00
Vendet: Hajvalia.
Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension, manipulimi me ndarësit e tensionit të mesëm.

2.
Në TS 35/10 kV Badovci do të ndërprehet:
NS10/04kV TS Kontinierat refugjat me (kod: 10014002057) nga 10:00 deri 14:00
Vendet: Hajvalia.
Arsyeja: Zhvendosja e kabllove të tensionit të ulët nga paneli ekzistues në panelin e ri, sipas pëlqimit elektro-energjetik.

22.07.2021
Punime në projekte investive

Prishtinë

1.
TS 110/10(20)kV Prishtina 7 do të ndërprehet:
NS 10/0.4kV TS Sanije Berisha me (kod: 19000033096) nga ora 09:00 deri 18:00
Vendet: Një pjesë e rr.Malush Kosova, një pjesë e rr. Ahmet Gashi.
Arsyeja: Ndërrimi i kthinave dhe punimi i lidhëseve.

2.
TS 35/10kV Mazgiti do të ndërprehet:
LP 10kV Prugovc me (kod: 10013012) nga ora 10:00 deri 13:00
Vendet: Barilevë Lecët,Te kanali Besi, Leban te baza 1, Prugovc Extra Dragusha, Leban Dobratiqët, Besi Ambulanca 1, Rimanishta, Betonjerka private Lebanë, Objekti privat Deshishku, Zenit, Jaha Company dhe Prugovc Zuqollët.
Arsyeja: Vendosja e shtyllës së tensionit të mesëm nën tension 10(20) kV.

22.07.2021
Punime nga palët e treta
Prizren

1.
Në TS 35/10 kV Prizreni IV do të ndërprehet:
LP10kV Bajram Curri me (kod: 30033008) nga 10:00 deri 14:00
Vendet: rrugët: Kukësi, Xhevat Berisha, Sali Bytyqi, Mbreti Pleurat, Bajram Curri, Wiliam Walker; afariste:”Afioni”, Etem-Trade”, “EULEX”,”Kuk-Komerc”, “Sharri Beton” dhe “Sharri Pllast”.
Arsyeja: Realizimi i sistemit hyrje/dalje, sipas pëlqimit elektro-energjetik.